Świat wyrobów plecionych

Surowce

Polskie surowce plecionkarskie

Mówiąc o materiałach, z których możliwe jest wyplatanie należy dokonać ich podziału. Najkorzystniej można tego dokonać uwzględniając miejsce jego występowania i ilość surowca występującego w naturze. Przekłada się to oczywiście na ilość wyrobów danego gatunku.

Wiklina-królowa plecionki

W Polsce bezsprzecznie najpopularniejszym materiałem służącym plecionkarstwu jest oczywiście wiklina. Pod nazwą wiklina kryją się młode pędy kilku gatunków wierzb. W wikliniarstwie głównie wykorzystuje się pędy wierzby purpurowej, którą uprawia się na obszarach niżowych. W Karpatach i na Podhalu występuje natomiast wierzba migdałowa, na terenie całej Polski znajdziemy natomiast konopiankę, czyli wierzbę wiciową, którą ze względu na częstotliwość występowania nazywa się najbardziej popularną wierzbą koszykarską. W latach 80-tych do Polski została również sprowadzona wierzba amerykańska, która fantastycznie przyjęła się w Wielkopolsce, a dzięki swej niezwykłej giętkości wypiera pospolitą konopiankę. Zdecydowanie rzadziej od wymienionych powyżej stosuje się pędy wierzby: wawrzynkowej, długokończystej, białej, pięciopręcikowej, szarej, kruchej, siwej i iwy. Kiedy już zbierzemy młode pędy wierzby, muszą one zostać poddane obróbce, czyli tak zwanemu korowaniu. Wyróżniamy tutaj cztery możliwości: moczarkowanie, pędzenie, gotowanie lub parzenie.

Pozostałe materiały plecionkarskie

Do plecenia artykułów dekoracyjnych wykorzystuje się również słomę- są to łodygi zbóż, rzepaku, lnu czy maku po omłocie. Słoma jest mało trwałym materiałem plecionkarskim, dlatego wykorzystuje się ją głównie do dekoracji, na przykład w wyrobie ozdób choinkowych. W plecionkarstwie bywa wykorzystywane również łyko wiązowe, głównie z wiązu szypułkowatego, pospolitego czy górskiego i łyko lipowe z lip dziko rosnących w Polsce. Zdecydowanie rzadziej stosuje się w plecionkarstwie korzenie drzew, spośród rosnących w naszym kraju są to głównie korzenie jałowca i sosny, gdyż charakteryzują się największą podatnością na obróbkę. Marginalnie wykorzystuje się również korę brzozową, która niestety jest dość krucha i pędy takich drzew jak leszczyna, dąb i świerk.

Comments are disabled.